แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์

วีว่าบอร์ด เป็นวัสดุประเภทบอร์ดใช้งานภายนอก แบรนด์แรกที่ปราศจากใยหิน (Asbestos Free) นอกจากนี้ ยังปราศจากส่วนผสมอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยเทคโนโลยีการผลิตและการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกัยสิ่งแวดล้อม